Lönekartläggning

Alla arbetsgivare ska varje år genomföra lönekartläggning. Syftet med kartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män.

Hos oss kan du som arbetsgivare få hjälp med att göra er lönekartläggning.

Kontakta Cecilia för mer information

• A D M I N I S T R A T Ö R • Vi söker en administratör som kan arbeta på konsultbasis åt oss under våren (ca 20-50%). Du ska vara..

29 likes, 1 kommentarer4 månader sedan

Idag firar vi en riktigt bra start på 2019 med pizza från Bacceria (Ett annat härligt Hammaröföretag) Vi har nämligen kickstartat året..

56 likes, 6 kommentarer5 månader sedan