Lönekartläggning

Alla arbetsgivare ska varje år genomföra lönekartläggning. Syftet med kartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män.

Hos oss kan du som arbetsgivare få hjälp med att göra er lönekartläggning.

Kontakta Cecilia för mer information

Inga nya inlägg från Facebook att visa